Jdi na obsah Jdi na menu
 


Česká renesance

10. 1. 2008

Česká renesance

 

  • 1526 se na trůn dostávají Habsburkové (až do 1918)
  • Češi jsou rozděleni na Husity a Katolíky
  • 1621 se k moci definitivně dostávají katolíci – lidé mohli buď konvertovat (přijmout katolictví) nebo odejít ze země
  • 1556 Ferdinand I. povolal do Prahy jezuity – pálili knihy, ale rozvíjeli vzdělanost
  • kolem 1600 se začal vyostřovat boj mezi katolíky a šlechtou protestantského vyznání , což vyústilo v bitvu na Bíle hoře

 

    1. Kultura 15.století (1420-1520)

 

-         Rozvíjeli se latinské písně (cantiones) a psali se také české duchovní písně, které se dochovaly v různých kancionálech a graduálech :

·        Francův kancionál

·        Litoměřický kancionál

 

-         Kodexy z 2.poloviny 15.století:

§         Strahovský kodex

§         Speciálník královehradecký – mše, offertoria, drobné liturgické skladby, dokonce i několik instrumentálních skladeb

 

 

Husitství

        jednohlasý zpěv(většinou bez jakéhokoli doprovodu

        v jistebnickém kancionálu jsou různé druhy písní :

·        satirické

·        časové (vztah k určitým událostem)

·        polemických (střet názorů) – Ó svolanie konstantské

·        válečné  / bojovné – Kdož su boží bojovníci

 

Utrakvisté (později Novoutrakvisté)

-         Rorátní zpěvy (chorální zpěvy, adventní mše)

 

Petr Wilhelmi de Grudenz

-         přelom středověku a renesance

-         pohyboval se v Čechách , na Slovensku i v Polsku

 

    1. Kultura 16.století (1520-1620)

 

-         vévodí spíše jednohlasá duchovní píseň (ve spojení s utrakvisty nebo Jednotou bratrskou)

§         Šamotulský kancionál

§         Ivančický kancionál (vydal Jan Blahoslav) – na staré nápěvy se nasadily nové texty

 

-         Literácké bratrstvo – snažily se o literaturu, ale pěstovali i hudba

-         1583-1612 působila na dvoře Rudolfa II.tzv.Rudolfínská kapela (28zpěváků,7instrum.,27dvorních trubačů) – řídil Phillipe de Monte

 

 

Osobnosti:

 

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic

-         pětihlasá moteta, mše a jiné druhy

-         šlechtic, rád cestoval a zabýval se i literaturou apod.

 

Jan Táborský

-         v jeho kancionálech najdeme vícehlasé skladby

§         Kancionál vodňanský

§         Kancionál teplický

§         Kancionál staroměstský

 

Ondřej Chrysoponus Jevičský

-         psal Bicínie (dvojhlasé latinské skladby s českým překladem)

 

Jan Trojan Turnovský

§         Benešovský kancionál (čtyřhlasé úpravy písní)

 

 

Jan Companus Vodňanský

Jacob Handl Gallus

Jacob Regnart

 

 

Instrumentální hudba

 

-         v 15.století se instrumentální hudba odvíjela pouze od improvizace

-         v 16.století však začíná historie i strumentální hudby, začíná rozvoj dějin instrumentů a vznikají nové formy instrumentální hudby – každá forma začíná mít své specifické rysy.

 

Taneční hudba – základ jsou dva tance, jeden pomalý a jeden rychlý

o       Bassedanze (it-Passamezzo, fr-Pavane, něm-Danzt) – pomalý krokový tanec

o       Saltarello (it-Saltarello, fr-Gajárd, něm-Nachtedanzt) – velmi rychlý tanec

-         od 30.let 16.století začaly sbírky tanců vycházet tiskem

-         tance se provozovaly buď souborem instrumentů nebo sólovým nástrojem

 

Další instrumentílní formy:

 

carmina (j.č.carmen)

-         3-4hlasé skladby, vycházelo se z motet a písní

-         hodně je psal Ludwig Senfl

 

ricercar ( ang-Fantasia, fr-Fancy)

-         přímým přechůdcem fugy

-         psal to Adrian Willaert

 

canzod na sonar (píseň ke hraní)

-         hraje to buď ansábl, nebo loutna nebo klávesové nástroje

 

Sonata

-         Giovani Gabrieli

-         monofonní kánonická sazba

 

Sólová instrumentální hudba

-         tance

-         ricercar

-         canzon

-         preludium/preambulum

-         fantasia

-         toccata

-         variace - diferencias