Jdi na obsah Jdi na menu
 


Romantismus (v Čechách)

1. 12. 2007
Romantismus v české literatuře

Jedná se asi tak o 20.-30.léta 19.století

- U nás se ideál romantismu dostává do rozporu s národním obrozením
- Od literatury se očekávalo, že bude vychovávat k vlastenectví
- Pěstoval se český nacionalismus
-Vznikala obrozenecká díla s vlasteneckými prvky – většinou umělecky méně výrazné (např.: Fidlovačka)


Karel Hynek Mácha
- největší představitel českého romantismu, básník i prozaik
studoval práva a filosofii a poté pracoval jako advokát
hrál v Tylově ochotnickém divadelním spolku
- studoval světovou romantickou literaturu (Goethe,Byron,Shakespeare – jeho inspirace)
- často chodil na dlouhé pěší túry, toulal se po hradech a zámcích (nosil černý dlouhý plášť a klobouk a působil démonicky)
- zemřel na choleru v den kdy měl svatbu (s Lori Šomkovou)

Máj
Vůdce loupežníků Vilém zabil svého soka v lásce, aniž však věděl, že je to jeho vlastní otec. V noci před popravou přemýšlí o svém osudu, loučí se s životem a vzpomíná na svou milou Jarmilu. Svou vinu odmítá, sám sebe vidí jako oběť sobeckého, nemilujícího otce. Jediný, kdo s ním soucítí je žalářník. Uprostřed májové přírody se v slzách loučí s milovanou zemí. Je popraven a nalámán na kolo. V závěrečném zpěvu přichází na místo popravy poutník Hynek (připomínající samotného Máchu), kterého zasáhne vyprávění o kostlivci v kole a ztotožňuje se s Vilémem.

- Máj má 4 zpěvy a 2 intermezza
- Je to dílo na velice vysoké úrovni, ale ve světě není proslavené, protože je nepřeložitelné
- Psáno JUMBEM
- Čelakovský Máj zesměšnil – není to vlastenecká skladba

1. PRVNÍ ZPĚV – prvomájová noc, láska, milostné opojení přírody. Dále láska lidská – když se Jarmila dozví, že je Vilém ve vězení, zabije se.
2. DRUHÝ ZPĚV – ve vězení, kde Vilém čeká na popravu, filosofické úvahy, nechápe proč má být popraven. Významná zvukovost veršů („kapka za kapkou plyne..“). Smrt vnímá jako absolutní samotu. Tento zpěv je nejdelší z celého Máje (zabírá 1/3)
3. PRVNÍ INTERMEZZO – před popravou, sbor duchů
4. TŘETÍ ZPĚV – ráno v den popravy, smutná májová příroda, Vilém s loučí se zemí. Mácha tu používá stejné motivy jako v prvním zpěvu („hrdliččin zval ku lásce hlas..“)
5. DRUHÉ INTERMEZZO – krajina a loupežníci se loučí se svým vůdcem
6. ČVRTÝ ZPĚV – poutník Hynek, který prožívá to samé (deprese, smutek) protože mu prchlo mládí a sny
Další díla:
Pouť Krkonošská
Večer na Bezdězu

Marinka - lyrická povídka o velice krásné dívce, která žije se svým otcem – slepým houslistou, který je žebrák. Márinka je pro básníka ideál krásy – brzy umírá. Povídka o jeho lásce. Když člověk po něčem touží, nemůže toho dosáhnout.

Cikáni – temperamentní a vášnivý, hlavní zápletka je otcovražda

Kat - měla to být 4dílná kniha o hradech (Křivoklad, Valdek, Karlův Týn, Vyšehrad), stihl pouze první díl - Křivoklad. Děj se odehrává v době vlády Václava IV. Kat je přítelem a nevlastním bratrem Václava IV. Cítí se uražen, že není králem on.


Karel Sabina
český spisovatel a novinář a libretista (Prodaná nevěsta, Braniboři v Čechách aj.)
Obhajoval Máchova díla
Udavač rakouské státní policie (donášel o Češích Rakušanům), byl vyhoštěn z Čech
Díla:
Oživené hroby - jakýsi vězeňský deník, silné autobiografické prvkyVáclav Kliment Klicpera
- Loutkař, učil divadelní umění v Praze a v Hradci králové
- napsal kolem 60 divadelních veseloher – zesměšňuje v nich nešvary své doby
Díla:
Divotvorný klobouk
Rohovník čtverrohý

Josef Kajetán Tyl
- dramatik, spisovatel, novinář (Květy, Pražský posel, Sedlské noviny)
-z chudých poměrů z Kutné hory, studoval v Hradci u Klicpery, jemuž za byt a jídlo posluhoval, poté v Praze redaktorem Květy a dramaturgem ve Stavovském divadle
- kvuli politice byl vypovězen z Prahy, založil si vlastní kočovnou společnost a umírá v Plzni
Díla:
- svými díly chce vychovat čtenáře k vlastenectví
- jeho díla však nemají vysokou uměleckou úroveň

 •  Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka- hra se zpěvy, z venkovského prostředí. Zcela zapadla, ale poprvé zde zazněla česká hymna.

Nedramatická tvorba:
 • Rozervanec – odsouzení romantických životních postojů, kritika K. H. Máchy (Máje)
 • Poslední Čech – neúspěšný román o hraběti, který byl nadšeným obrozencem. Bylo terčem kritiky Havlíčka, protože to nebylo na umělecké urovni

Dramatické báchorky -  ze současnosti s pohádkovými motivy:
 • Strakonický dudák aneb Hody divých žen – dudák Švanda odchází do ciziny za vyšším výdělkem, ale pak si uvědomuje, co pro něj domov znamená a vrací se zpět. Tyl chtěl odsoudit lidi, kteří odešli do ciziny. Myšlenka, aby lidi pracovali doma, pro národ.
 • Lesní panna aneb cesta do Ameriky
 • Jiříkovo vidění
 • Tvrdohlavá žena aneb zamilovaný školní mládenec

Historické hry – s politickým podtextem z roku 1848:
 • Jan Hus
 • Jan Žižka
 • Krvavé křtiny čili Drahomíra a její synové
 • Krvavý soud aneb kutnohorští havíři – potlačení vzpoury kutnohorských havířů v 15. stol. Inspirací mu byla stávka smíchovských havířů v r. 1844. Opat (hlavní hrdina), který se snaží vyřešit spory dohodou, je popraven.


Karel Jaromír Erben
- spisovatel, básník a sběratel českých lidových písní a pohádek
- pracoval jako sekretář muzea a archivář v Praze

1) SBĚRATEL LIDOVÉ POEZIE
- založil tradici sbírání lidových pohádek (vyšly až 1905, po jeho smrti)
- stoupenec Kollárovi myšlenky Slovanské vzájemnosti
odlišnosti od B.Němcové:
- tradiční úvodní a závětečnou frázi
- je to kouzelnější – více nadpřirozených bytostí
- lidé z vyšší společnosti (u Němcové je spíše život obyčejných lidí)
 •  Vydal dva sborníky lidových písní:    
1) Písně národní v Čechách
2) Prostonárodní české písně a říkadla

Pohádky: např: Tři zlaté vlasy děda vševěda, Pták ohnivák

2) VLASTNÍ TVORBA
 • Kytice z pověstí národních
- sbírka 13 balad (*balada – lyricko-epická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem)
- přepracování starých lidových pověstí a mýtů
- myšlenkové poselství – vina + trest za ní, viník se musí nějak odčinit (modlit apod.), vždy nějaký morální zákon, za jehož porušení následuje trest
- postavy spíše ženské
 1. Kytice
2. Poklad
3. Svatební košile
4. Polednice
5. Zlatý kolovrat
6. Štedrý den
7. Holoubek
8. Záhořovo lože
9. Vodník
10. Vrba
11. Lilie
12. Dceřina kletba
13. Věštkyně
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář